Länkar

Nyhetssidor

Chessbase
Chessvibes
Mitt i Schack
Schackcentralen
The Week In Chess

Schackförbund

Sveriges schackförbund
Danska schackförbundet
Nordiska schackförbundet
FIDE

Schackbefrämjande organisationer

Schackakademien
Riltonfonden

Schackbloggar

Torstein Bae Fd ordförande i Norges SF
Lars Grahn Tfs-redaktören
Axel Smith Svensk juniormästare 2006

Schackdetaljister

Schackbutiken i Göteborg
Sjakkbutiken i Norge

Länksamlingar

Schackportalen